Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů na tomto webu

Ochranu osobních údajů vážně. Veškeré osobní údaje poskytované návštěvníkem jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnou legislativou České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a zákonem o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. Jsme připraveni také na Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, tak zvané “GDPR”.

Není-li to výslovně uvedeno, www.martinabouskova.cz nasbírané osobní údaje nepředává dalším příjemcům ani správcům.

 

Osobní údaje získané od subjektu

Kontaktní formulář

Na více místech webu www.martinabouskova.cz je kontaktní formulář. Slouží osobám, které mají zájem o služby Martina Boušková, IČO: 16084977 se sídlem Lázeňská 1108, 289 12, Sadská.

Osobní údaje: e-mailová adresa, jméno, zpráva, případně další údaje poskytnuté subjektem v závislosti na formě, obsahu a účelu příslušného kontaktního formuláře.

Účel: kontaktní informace, využitelné pro marketing nebo vznik smluvního vztahu

Informace o zpracování: Je-li fyzická osoba ve smluvním vztahu s Martina Boušková, IČO: 16084977, nebo zastupuje-li právnickou osobu, která je ve smluvním vztahu s Martina Boušková, IČO: 16084977, nastává zákonnost zpracování podle článku 6 1.b . Totéž platí, vznikne-li smluvní vztah díky využití tohoto kontaktního formuláře. V jiných případech jsou osobní údaje zpracovávány jako kontaktní informace. Pro konkrétní informace o zpracování a žádost o uplatnění dalších práv kontaktujte pověřenou osobu, viz níže na této stránce.

Údaje pro reklamní systémy

www.martinabouskova.cz nepoužívá žádný způsob agregace dat určený pro reklamní systémy, ani pro vlastní účely, ani pro účely třetích stran.

Cookies na webu

Aby webové stránky správně fungovaly, umisťujeme malé datové soubory nazvané cookies do vašeho zařízení, tak jako to činí většina internetových stránek. Cookies jsou malé textové soubory ukládané do vašeho počítače nebo mobilního zařízení při návštěvě internetových stránek. Napomáhají pamatovat si vaše aktivity a preference po určitou dobu, abyste je nemuseli znovu vkládat, když se na stránky vracíte nebo přecházíte ze stránky na stránku. Informace jsou využívány pro účely optimalizace poskytovaných služeb prostřednictvím těchto webových stránek, včetně podstránek a odkazů. Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Tyto údaje neumožňují přímo identifikovat osobu, ale umožňují ve většině případů identifikovat počítač, ze kterého bylo na webovou stránku přistupováno.

Využíváme cookies pro analytiku – Google Analytics, reklamní sdělení Google Adsense, reklamní sdělení Sklik, retargeting Seznam.cz, retargeting Google, retargeting kódy Facebook, nastavení portálu (typ výpisu atd.), cookies nastavení youtube video prohlídek, cookies virtuálních prohlídek (matterport.com).

Správce osobních údajů

Za veškeré záležitosti týkající se ochrany osobních údajů odpovídá

Jana Šmídová, e-mail: martina.bouskova@re-max.cz