Cesta k bydlení se výrazně komplikuje

Kalkulace hypotéky s předschváleným limitem ještě nemusí znamenat otevřenou cestu k nákupu nemovitosti. Banky z obavy možných finančních ztrát v budoucnu začaly odhadovat nemovitosti na výrazně nižší částky. Kupující by měl mít připravenu vyšší hotovost.

Rostoucí zájem o koupi nemovitosti

Ačkoliv se z různých míst dočítáte o tom, že v důsledku očekávané ekonomické krize poklesnou ceny nemovitostí, zatím je skutečnost zcela opačná. Obrovský zájem o nákup nemovitostí převyšuje nabídku v místě a ceny dokonce rostou. Někde jen mírně, jinde velmi dramaticky. 

Zvýšená poptávka po nemovitostech může být hnána obavou z hrozby nárůstu inflace a touhy ochránit peníze nebo jen potřebou jistoty, kterou vlastní bydlení bezesporu je. Růstu cen nahrávají i nízké sazby hypotečních úvěrů. U většiny nemovitostí je nákup financován právě hypotečním úvěrem a nemovitost je zastavena ve prospěch banky. 

Úvěr a odhadní cena nemovitosti

Jakmile si kupující prohlédne nemovitost, složí rezervační poplatek a na základě předschváleného limitu hypotečního úvěru se vydá do banky, může ho čekat nepříjemná překážka. 

Jak je známo, hypoteční úvěr vám banka poskytne na 80 nebo 90 % LTV (loan to value). 

Žádáte o úvěr na 3 miliony korun. Banka vám při 80% hypotéce neposkytne úvěr na 2 400 000 Kč. Banka nejprve provede odhad nemovitosti. Pokud nemovitost ocení například na 2 600 000 Kč, pak vám poskytne 2 080 000 Kč. Z vlastních zdrojů budete doplácet ne 600 tisíc, ale 920 tisíc. 

Nižší odhady cen nemovitostí

Banky do nižších odhadů cen nemovitostí promítají obavy z neschopnosti klientů splácet úvěr. Předpokládají propouštění, snižování platů a možné propadnutí nesplácené nemovitosti bance. 

Ti, kdo kupují nemovitost musí počítat s mnohem vyšší finanční rezervou než 10 respektive 20 % tržní ceny. 

Pamatujte na to, že tržní cena a odhadní cena nemusí být totožné.

Nejvíce je rozdíl mezi tržní cenou a odhadní cenou patrný u starších nemovitostí, nemovitostí určených k rekonstrukci a nemovitostí v méně lukrativních lokalitách. Zároveň je třeba pamatovat na skutečnost, že velký zájem o nákup nemovitostí znamená velké vytížení pracovníků banky. Na zpracování odhadu nemovitosti můžete dnes čekat i několik týdnů. 

Je zřejmé, že cesta k vlastní nemovitosti bude v příštích měsících složitější. 

Zdroj: © 2021 Malina 2012 s.r.o.

Související články

Na co si dát pozor, když chcete pronajímat byt

Na co myslet, když připravujete nájemní smlouvu Tím, že většinu otázek řeší zákon, nesmí se pronajímatel od těchto ustanovení odchýlit. Jsou však body, na které