Pojištění v pronajatém bytě. Proč je důležité?

Pojištění je klíčovým prvkem pro ochranu majetku a měli by na něj myslet jak majitelé nemovitosti, tak jejich nájemci. Obě strany mají své individuální zájmy a potřeby, které je potřeba brát v potaz při výběru vhodného pojištění. Podíváme se na to, proč pojištění nepodcenit a v čem nedělat chyby.

Začněme u nájemce, který se nově nastěhuje do bytu a začne si jej vybavovat. Kromě toho, že musí hned na začátku vyřešit, jakým způsobem bude platit energie a další služby, tak by si měl jako jednu z priorit nastavit uzavření pojištění domácnosti, případně odpovědnosti za škodu. V případě nečekaných událostí si díky tomu nemusí lámat hlavu nad tím, kde najít peníze na pokrytí nákladů.

Pojištění domácnosti

Jedním ze základních druhů pojištění pro nájemce je pojištění domácnosti. To pokrývá škody způsobené požárem, krádeží, vandalizmem a dalšími událostmi, které mohou postihnout osobní majetek nájemce v bytě. Zahrnuje věci jako elektroniku, nábytek, oblečení a další cenné předměty. Když to hodně zjednodušíme, tak si může člověk představit, že svůj byt nebo dům převrátí vzhůru nohama a všechno z něj vysype. Všechno, co vypadne, spadá do domácnosti. Každá pojišťovna to ale může mít nastavené trochu jinak, vždy je potřeba vše pořádně nastudovat a zjistit si, v čem spočívají výjimky.

Je potřeba myslet například na to, jestli má člověk v pojištění zahrnuté i vybavení od majitele. Velmi důležitá je také hodnota majetku, kterou při sepisování smlouvy uvedete. Nepodceňujte celkovou sumu a raději vždy zvolte vyšší hodnotu.

Důležité je, aby pojistná smlouva měla vždy specifikované věci zvláštní hodnoty (například obrazy nebo zbraně). Některé pojišťovny mohou mít určitý typ věcí zvláštní hodnoty ve výlukách. Pozor byste si měli dávat na připojištění v rámci vandalismu a odcizení. Pojišťovny mají ve svých podmínkách definováno, jaké zabezpečení by mělo v domácnosti vzhledem k zadané pojistné částce být. Například se může jednat o alarm.

Mezi nejhorší noční můry obyvatelů bytových domů patří vytopení sousedů. Nikdo nechce tuto situaci zažít, měli byste na ni ale pamatovat a zohlednit ji. Bude vám stačit pojištění domácnosti? Kolik bytů je pod vámi? Škody se mohou v těch nejhorších případech vyšplhat až do několika milionů.

Velmi důležitým typem pojištění pro nájemce je proto pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou ostatním. Díky tomu jsou chráněni, když způsobí škodu pronajímateli nebo právě sousedům. Bez tohoto pojištění by nájemce mohl čelit vysokým finančním nákladům spojeným s právními žalobami a náhradami za škody.

A co majitelé nemovitosti?

Vlastnit nemovitost určenou k pronájmu je investicí, která může být pro majitele velmi lukrativní. Nicméně, s touto investicí přichází i řada povinností a rizik, které musí vzít v úvahu. Prvním důvodem, proč majitelé pronajatých bytů potřebují pojištění, je ochrana jejich majetku. Standardní pojištění nemovitosti může pokrýt poškození budovy způsobené požárem, povodní nebo jinými přírodními událostmi. S tímto by měl každý majitel rovnou počítat, například při nákupu nemovitosti na hypotéku je uzavření tohoto pojištění povinností.

Dalším důležitým aspektem je odpovědnost vůči nájemníkům. Majitelé mají odpovědnost zajistit bezpečné a zdravé podmínky pro své nájemníky. Pokud by se v bytě stala nehoda, majitel může být považován za viníka a mohl by nést náklady na náhradu škod.

Kromě toho se může majitel pojistit proti výpadku nájmu. Ocení jej například tehdy, když nemovitost není možné pronajmout kvůli opravě nebo závažné škodě. Pomáhá pokrýt ztráty nájmu a další výdaje, které by mohly vzniknout v důsledku této situace, a tak chrání majitele před finančními ztrátami.

Ať už jste majitel nebo nájemce a chcete mít klidnější spaní, měli byste pamatovat na správné pojištění. Spoléhat na to, že se zrovna vám například při přechodném bydlišti nic stát nemůže, nelze.

Související články

Na co si dát pozor, když chcete pronajímat byt

Na co myslet, když připravujete nájemní smlouvu Tím, že většinu otázek řeší zákon, nesmí se pronajímatel od těchto ustanovení odchýlit. Jsou však body, na které