Sen mladých o vlastním bydlení může být obtížné splnit

V EU jsou i země, kde více než 50 % obyvatel bydlí v nájmu po celý život a o vlastním bydlení ani neuvažují.

Růst cen nemovitostí a nárůst nákladů na hypoteční úvěr není možné přehlédnout. Tento růst není v současné době pokrytý růstem platů. Proto se mladí lidé dostávají do situace, kdy dosažení vlastního bydlení je nesplněným snem.

Cenově dostupné bydlení v ČR

Ačkoliv se to může jevit jako překvapivé zjištění, Česko si ve srovnání s okolními státy nevede špatně v otázce dostupnosti bydlení. Patříme mezi země, kde vlastní nemovitost dokonce více než dvě třetiny obyvatel. Také máme nízký podíl domácností, které vynakládají na bydlení více než 40 % měsíčního příjmu.

V EU jsou i země, kde více než 50 % obyvatel bydlí v nájmu po celý život a o vlastním bydlení ani neuvažují.

Z uvedených skutečností vyplývá, že sen o vlastním bydlení je zakořeněný v české mentalitě a je otázkou určité společenské prestiže. Nedávný růst cen nemovitostí a nárůst úrokových sazeb u hypotečních úvěrů může sen mladých o bydlení ve vlastním zcela zničit.

Menší dům, zahrada a bazén

Podle průzkumů mezi mladými lidmi, je jejich snem vlastnit rodinný dům se zahradou a bazénem, ale v současné době žije ve vlastním domě pouze pětina mladé generace (do 30 let). Velká většina mladé generace využívá přechodné bydlení u rodičů nebo v nájmu. Pořízení vlastního bydlení se do budoucna bude komplikovat.

Výše úspor pro vlastní bydlení

Dáme-li stranou otázku výše příjmů, je nutná pro získání hypotečního úvěru naspořená částka z vlastních zdrojů. Ta musí představovat minimálně 10 nebo 20 % hodnoty nemovitosti.

Rodinný dům se zahradou a bazénem ve městech vychází na 3 až 15 miliónů, podle lokality. Pokud bychom se drželi v dolní části rozmezí, potřebovali by mladí lidé na pořízení domu v hodnotě 5 miliónů úspory ve výši 1 miliónu při hypotečním úvěru na 80 % nemovitosti. Kdyby mladá generace začala s úsporami okolo 20 roku života, musela by ročně odložit stranou 100 tisíc korun.

Související články

Na co si dát pozor, když chcete pronajímat byt

Na co myslet, když připravujete nájemní smlouvu Tím, že většinu otázek řeší zákon, nesmí se pronajímatel od těchto ustanovení odchýlit. Jsou však body, na které